Choroby.edu.pl

 Wyszukaj choroby:Wg układu występowania. Alfabetycznie:

 
Słownik medyczny
zawierający opisy chorób,
ich objawy i przyczyny, leczenie, ewentualne powikłania oraz zapobieganie chorobom.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 

 
             
           


 
 

Dysfagia

   Dysfagia to termin, który określa sytuację, w jakiej następuje utrudnienie przechodzenia pokarmu na drodze jama ustna- przełyk- żołądek. Wyróżniamy dwa rodzaje tego schorzenia. Jednym z nich jest dysfagia ustno- gardłowa. Określana bywa ona również mianem dysfagii przedprzełykowej. Charakteryzuje się ona tym, że wszelkie trudności związane z przełykaniem związane są z zaburzeniami w zakresie przechodzenia pokarmu do przełyku. Drugim natomiast rodzajem schorzenia jest dysfagia przełykowa. Pojawiające się w niej trudności mają związek z przechodzeniem kęsów pokarmu przez przełyk.

Dysfagia określana bywa mianem zaburzeń połykania. Te zaburzenia mogą mieć różne nasilenia. Mogą występować w postaci krztuszenia się podczas jedzenia. Mogą również być tak poważne, że przełykanie jakichkolwiek pokarmów stanie się zupełnie niemożliwe. Objawy, które towarzyszą schorzeniu, to przede wszystkim krztuszenie się oraz kaszel. Pojawić się może również łzawienie, a nawet odruchy o charakterze wymiotnym. Ponadto cierpiący na tę dolegliwość może odczuwać dolegliwości takie jak uczucie zatrzymania pokarmu w przełyku, ból podczas przełykania czy też uczucie rozpierania.

Przyczyn dysfagii może być wiele. Mogą ją na przykład wywoływać choroby takie jak udar mózgu, guzy głowy czy szyi, neuropatie obwodowe, dystrofia mięśniowa, nowotwory oraz stany zapalne jamy ustnej czy gardła, zaburzenia czynnościowe, zapadanie przełyku, uchyłki przełyku, zapalenie przełyku, twardzina układowa oraz wiele innych.

Leczenie i diagnostyka tego schorzenia opiera się gównie na wykonaniu RTG klatki piersiowej. Zalecane jest również przeprowadzenie badania radiologicznego przełyku, przy wykorzystaniu barytu. Wykonuje się także badania endoskopowe oraz manometrię. Leczenie farmakologiczne to przede wszystkim leczenie refleksu żołądkowo- przełykowego oraz jego skutków. Podawane są zatem środki zobojętniające oraz wspomagające perystaltykę przełyku. Można stosować również leczenie chirurgiczne, które ma za zadanie zapobieganie zachłystywaniu się, zarówno pokarmem jak i śliną chorego.

Chorzy na dysfagię powinni uważać na ilość przyjmowanych przez siebie pokarmów. Z obawy przed zaksztuszeniem się pokarmem przeważnie przyjmują go za mało. Taki stan rzeczy może zatem grozić poważnym niedożywieniem, a co za tym idzie- zagrożeniem życia chorego i koniecznością jego hospitalizacji.

   
         
 

(c) choroby.edu.pl - Słownik medyczny zawierający opisy chorób ich przyczyny i objawy, powikłania, leczenie oraz zapobieganie chorobom [kontakt]