Choroby.edu.pl

 Wyszukaj choroby:Wg układu występowania. Alfabetycznie:

 
Słownik medyczny
zawierający opisy chorób,
ich objawy i przyczyny, leczenie, ewentualne powikłania oraz zapobieganie chorobom.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 

 
             
           


 
 

Reumatyzm

   Reumatyzm tak naprawdę nie jest fachową nazwą używaną w medycynie, choć używany jest w mowie potocznej. Mianem chorób reumatycznych określić można zmiany w układzie kostnym, mięśniach lub stawach, które nie powstały w wyniku urazu. Klasyfikacja tych schorzeń obejmuje blisko dwieście różnych przypadłości, m. in. różnego typu zapalenia stawów, zwyrodnienie stawów, nowotwory, zmiany okołostawowe, kolagenozy (toczeń układowy, zapalenie mięśni), zapalenie powięzi.
Prawdopodobną przyczyną powstawania chorób reumatycznych są wirusy powodujące schorzenia autoimmunologiczne. Poza tym ważną rolę w zapadalności na tego typu choroby odgrywa czynnik genetyczny.

Najbardziej typowe objawy chorób reumatoidalnych dotyczą stawów. Są to bóle, obrzęki, sztywność, problemy z poruszaniem się. Schorzeniom tym mogą towarzyszyć również objawy ogólne, które nie są charakterystyczne dla tego typu chorób, jak gorączka, osłabienie, apatia, spadek masy ciała.

Z upływem lat w przebiegu choroby dochodzi do znacznych zniekształceń stawów, które często utrudniają lub uniemożliwiają chodzenie, pojawiają się również przykurcze palców. W schorzeniach reumatoidalnych nierzadko dochodzi do zmian w narządach wewnętrznych. Może pojawiać się niewydolność nerek, obecność białka w moczu, w części przypadków występuje mocznica. W wielu przypadkach chorób reumatycznych rozwijają się procesy zapalne mięśnia sercowego, osierdzia, wsierdzia, naczyń wieńcowych, co prowadzi do niewydolności krążenia. Stany zapalne obejmować mogą również płuca oraz układ nerwowy. W przypadku układu nerwowego skutkować to może napadami padaczkowymi lub nawet chorobą psychiczną.

Z powodu braku dokładnego zbadania przyczyn chorób reumatycznych ich leczenie opiera się głównie na łagodzeniu objawów. Podstawą terapii są środki farmakologiczne przeciwzapalne i przeciwbólowe, leczenie wspierane jest poprzez fizykoterapię i rehabilitację. W zaawansowanych stadiach wykonuje się zabiegi chirurgiczne mające na celu odtworzenie zniekształconych przez chorobę tkanek. W niektórych schorzeniach stosuje się też plazmaferezę, czyli wymianę osocza krwi, która ma za zadanie oczyszczenie krwi z substancji produkowanych przez pobudzony i nieprawidłowo działający układ immunologiczny. Współczesne metody leczenia chorób reumatycznych przynoszą dobre rezultaty, jednak wciąż prowadzone są badania nad nowymi metodami leczenia.

   
         
 

(c) choroby.edu.pl - Słownik medyczny zawierający opisy chorób ich przyczyny i objawy, powikłania, leczenie oraz zapobieganie chorobom [kontakt]