Ogrodzenia ekrany akustyczne

Ekrany akustyczne. Czym jest hałas?

Intensywność rozwoju motoryzacji oraz rozbudowana sieć drogowa przyczyniły się do wygenerowania bardzo poważnego problemu, którym jest hałas. Problem hałasu generowany przez ruch samochodowy był do niedawna bagatelizowany przez inwestorów oraz projektantów, ze względu na brak zapisów w prawie, dotyczących tej kwestii. Dopiero prawo Unii Europejskiej oraz liczne rozporządzenia ministrów ochrony środowiska w ostatnich latach wskazały szczegółowe sposoby zabezpieczenia przed hałasem, wytwarzanym przez ruch samochodowy. Jak wiadomo w dużych miastach oraz w pobliżu często uczęszczanych dróg, nie jest możliwym uniknąć hałasu. https://ogrodzeniaplastikowe.info/ogrodzenia-akustyczne/ Hałasem określamy wszelkie niepożądane i nieprzyjemne drgania ośrodka sprężystego działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu oraz inne zmysły i elementy organizmu człowieka. Hałas emitowany przez środki transportu drogowego, kolejowego, lotniczego czy wodnego zwany jest komunikacyjnym. Hałas komunikacyjny obejmuje największą grupę ludności i jak łatwo zauważyć poziom hałasu komunikacyjnego w środowisku miejskim z roku na rok wzrasta.

Ekrany akustyczne. Jak przeciwdziałać hałasowi?

Sposobem minimalizacji hałasu jest budowanie konstrukcji o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. Do najpopularniejszego sposobu ograniczania hałasu, którego źródła pochodzą od ruchu samochodowego, jest wybudowanie wzdłuż dróg ekranów akustycznych. Na rynku budowlanym dostępne są różne takie systemy. Ekran akustyczny rozumiany jest jako przeszkoda znajdująca się na drodze akustycznej fali biegnącej od źródła hałasu do odbiorcy. Ustawia się je w sposób przesłaniający geometryczne trasy fali ze wszystkich punktów źródła hałasu do obszaru chronionego. Za ekranem powstaje tzw. efekt „cienia akustycznego”. Cień akustyczny jest obszarem, do którego będą dochodzić wyłącznie fale ugięte na krawędziach ekranu, tj. fale generujące odpowiednio mniejsze ciśnienie akustyczne.

Ekrany akustyczne.

Ekranowanie akustyczne uzyskuje się poprzez ustawienie płaskich ekranów – ścian lub przeszkód np. nasypów, wykopów, estakad czy pasów zieleni. Podstawowym podziałem ekranów akustycznych jest wyodrębnienie ich ze względu na wykorzystanie zjawisk fizycznych, są to ekrany pochłaniające, ekrany odbijające oraz ekrany odbijająco – rozpraszające (kombinacja pochłaniających i odbijających). Skuteczność ekranu akustycznego zależy w szczególności od lokalizacji ekranów względem krawędzi jezdni, położenia terenu (obiektu) chronionego, wysokości oraz długości ekranu i rodzaju generowanego hałasu. Maksymalna skuteczność ekranowania akustycznego dochodzi nawet do 20 dB.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *